Tenniselleboog

80% van de tenniselleboogklachten zijn niet het gevolg van een verkeerde tennisslag, maar het gevolg van langdurige monotone handelingen binnen het dagelijks leven of een forse overbelasting als gevolg van onwennig of ongewone arbeid. Daardoor ontstaat een verstoorde circulatie in met name de onderarm. Afvalstoffen hopen zich op, spanning op de spier/pees neemt toe en pijnklachten ontstaan. Doordat er, als gevolg van de toegenomen spierspanning, geen voedingsstoffen bij de aangedane spier/pees kunnen komen vindt er geen genezing plaats. Hierdoor ontstaan pijnklachten bij dagelijkse handelen, zoals het grijpen, knijpen, drinken in schenken en tillen.

Let wel! De oorzaak van de klachten kan ook van de nek/schouderregio afkomstig zijn, Daarom voeren wij toegevoegd onderzoek om dit aan te tonen of uit te sluiten.

Wat kan vacuümtherapie voor u hierin betekenen?

Door de intermitterende werking van de vacuümtherapie wordt de bloedcirculatie verbeterd, waardoor voedingsstoffen worden toegevoerd en afvalstoffen worden afgevoerd. Oedeem wordt afgevoerd en spier/pees komt weer terug in een normale balans. De behandeling van vacuümtherapie wordt vaak gecombineerd met triggerpointtherapie en houdings- en bewegingsadviezen met name bij bureauwerkzaamheden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.