Behandeling

Een Vacuümtherapie-behandeling is meer dan een gewone fysiotherapeutische behandeling. Dit komt omdat Vacuümtherapie Weert gebruikmaakt van nieuwste en kostbare apparatuur.

Tijdens de intake wordt ingegaan op uw klacht en nagegaan of Vacuümtherapie voor uw klacht een geschikte behandeling is. Tijdens het onderzoek wordt middels testen en vragenlijsten nagegaan hoe uw behandeling eruit komt te zien. De opzet van uw behandeling vindt altijd in overleg met u plaats en met uw schriftelijke goedkeuring

Duur

Een behandeling duurt 45 minuten en is inclusief de vacuümbehandeling in de Vacumed® (30 min), een gesprek bij een gespecialiseerde fysiotherapeut m.b.t. uw klacht en wordt de behandeling waar mogelijk toegevoegd met oefeningen op de loopband, huiswerkoefeningen, leefstijladviezen en waar nodig aangevuld met manuele handelingen.

Een intensieve behandeling duurt 60 minuten en is inclusief de vacuümbehandeling in de Vacumed® (40 min), een gesprek bij een gespecialiseerde fysiotherapeut m.b.t. uw klacht en wordt de behandeling waar mogelijk toegevoegd met oefeningen op de loopband, huiswerkoefeningen, leefstijladviezen en waar nodig aangevuld met manuele handelingen.

Afhankelijk van de aard en de ernst van uw aandoening zijn 4 tot 12 sessies noodzakelijk. Wij bespreken graag met u uw persoonlijke situatie en kunnen dan een eerste inschatting geven van de verwachte kosten.