RSI klachten (Repetitive Strain Injury)

RSI staat voor ”Repetitive Strain Injury”, anders gezegd door langdurige, monotone handelingen ontstaat een verstoorde circulatie in met name de onderarm. Afvalstoffen hopen zich op, spanning op de spier/pees neemt toe en pijnklachten ontstaan. Eerst alleen tijdens monotone activiteiten, later met alle dagelijkse handelingen en uiteindelijk ook in rust. Door de verhoogde spanning in de spier/pees kunnen onvoldoende voedingsstoffen in de vezels om te zorgen voor herstel.
De pijnklachten kunnen mensen fors beperken in hun dagelijks leven.

De oorzaak ligt in de langdurige, monotone handelingen waardoor het lichaam niet de waarschuwing krijgt dat men zich aan het overbelasting is, zoals bij te zwaar tillen. Hierdoor bouwt zich steeds meer spanning op in de spier/pees, wat geleidelijk tot steeds meer klachten leidt. Vaak wordt er afgewacht in de verwachting dat het vanzelf overgaat, maar als aan de oorzaak van de overbelasting niets wordt gedaan, worden de klachten alleen maar erger.
Daarom is in een vroeg stadium ingrijpen belangrijk om de klachtenperiode te verkorten, de oorzaak weg te halen en te voorkomen dat deze klachten chronisch wordt/blijft.

Wat kan vacuümtherapie voor u hierin betekenen?

Door de intermitterende werking van de vacuümtherapie wordt de bloedcirculatie verbeterd, waardoor voedingsstoffen worden toegevoerd en afvalstoffen worden afgevoerd. Oedeem wordt afgevoerd en spier/pees komt weer terug in een normale balans. De behandeling van vacuümtherapie wordt vaak gecombineerd met triggerpointtherapie en houdings- en bewegingsadviezen met name bij bureauwerkzaamheden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.