Bij armklachten

Bij o.a. deze armklachten kunt u baat hebben van vacuümtherapie

 • RSI-klachten, zoals muisarm
 • Tenniselleboog
 • Golferselleboog
 • Lymfoedeem
 • Ziekte van Raynaud
 • Syndroom van Quervain
 • Carpaal Tunnelsyndroom

Vacuümtherapie is niet voor u geschikt in geval van

 • Tromboflebitis (aderontsteking)
 • Trombose in de eesrte 8 weken
 • Geïnfecteerde wonden in het behandelingsgebied
 • Zwangerschap
 • Zweren
 • Instabiele angina pectoris
 • Liesbreuk
 • Buikwand- of navelbreuk
 • Eerste 12 uren na nierdialyse
 • Eerste 6 weken na een operatie in het behandelingsgebied